Campanarius

Pogrom v Novgorodské ulici

Abraham Gerzevič  Suzkover (Sutzkever), židovský spisovatel byl vyslýchán v Norimberském procesu jako svědek. Pařížské vydání své knihy „Ghetto ve Vilně“ (Vilniusu) drží po celou dobu výslechu v ruce. Popisuje pogrom v Novgorodské ulici.


Ve Vilniusu žilo před válkou 80 000 židů - po okupaci jich zůstalo 600

Ve Vilně žilo 80 000 židů, když Němci přišli. Do ulic vyrazila sonderkommanda pod vedením Schweineberga a Martina Weisse. Vrazili do domů, židé jim říkali „lovci“, poručili lidem, aby si vzali ručník a mýdlo a odvedli je do vesnice Paranaj, 8 kilometrů od Vilna. Odtud se málokdo vrátiol.

8. července vyšel rozkaz, aby všichni židé nosili na prsou bílé znamení. Rozkaz podepsal Helferrich, velitel Vilna. Druhý den vydal jiný velitel, Neumann, zase jiný rozkaz, že mají nosit žlutou hvězdu. Na zádech a na prsou. Třetího dne bylo nařízeno nosit modrou stuhu s bílou hvězdou. Židé nevěděli, jaký odznak vlastně mají nosit, ale ti, kdo neměli odznak podle rozkazu, byli ihned zatčeni a už jsme je nikdy nespatřili.

Pogrom v Novgorodské ulici

Událost se odehrála 17. července 1941. Pogrom podnítili Schweineberg, Herring a Faulhube, šéf gestapa. Sonderkommanda obklíčila čtvrť, vyhnali všechny muže do ulice, nařídili jim, aby si odepjali opasky, dali obě ruce na hlavu, to jest, aby drželi ruce na hlavě. Když je tak měli uspořádané, odváděli je do vězení Rokiška. Jakmile se židé dali na cestu, klouzly jim kalhoty dolů, nemohli jít. Kdo si chtěl kalhoty vytáhnout a dal ruce z hlavy, byl zastřelen. Sám jsem viděl po odchodu na ulici 100, nebo  150 mrtvol. Potůčky krve tekly dolů ulicí tak, jako by pršely rudé kapky.

Kdo chce byt, nechť se přihlásí

…poté, co bylo ghetto zlikvidováno, německé časopisy ve Vilniusu oznámily, že židé pomřeli následkem epidemie. Kdo chce byt, nechť se přihlásí.

(Informace jsou převzaty z knihy "Svět žaluje v Norimberku")

0 komentářů

Zanechte komentář