Campanarius

28. říjen - Den znárodnění?

Podzim nám občanům České republiky přináší hned několik svátků, dnů, kdy se tzv. nejde do práce. Nejdou ani děti do školy.  Jeden z takových svátků připadá na 28. října.  Vzdělanější děti a dospělí by měli k tomuto dni automaticky přiřadit den vzniku Československa v roce 1918. Správný komunista – ten by měl být v rozpacích. Komunisté v bývalém Československu totiž slavili tento den jako „Den znárodnění“.


Co to bylo znárodnění

Obecná představa dnes je, že majetek znárodňovali až komunisté poté, co se dostali k moci v roce 1948. Není to ale úplná pravda, první „znárodňovací „ zákony, které převáděly soukromé vlastnictví do rukou státu – jakási privatizace naruby – byly uvedeny v platnost už v roce 1945. Hlavním smyslem bylo stabilizovat (rozuměj dostat pod kontrolu) poválečné hospodářství ve velkých průmyslových podnicích vybraných odvětvích a „vyřešit“ majetek Němců a kolaborantů. V některých případech bylo provedeno znárodnění bez náhrady – majetek byl zkonfiskován.

Po únoru 1948 přišla další vlna znárodňování. Napřed byly novelizovány zemědělské zákony, byla provedena revize první pozemkové reformy, byl přijat tzv. „scelovací zákon“. Dle komunistických idejí bylo prohlášeno, že půda patří těm, kdo na ní pracují. (Později byla v rámci kolektivizace ukradena i těm, kdo na ní pracovali). Takto byla vyvlastněna půda všem, kdo ji například „jen“ pronajímali a pak veškerá půda nad 50 ha.

Další znárodnění se týkalo i podniků mnoha vyjmenovaných odvětví u niž počet zaměstnanců kdykoliv po 1. lednu 1946 přesáhl 50 zaměstnanců. Bezprecedentním autoritativním zásahem do vlastnických práv měla být vyřešena i bytová krize. V praxi to znamenalo například nastěhování rodin, dnes bychom řekli sociálně slabých, do domů a bytů bez souhlasu majitelů.

Znárodňování, jako standardní politika socialistických stran, neprobíhalo jen v Československu, ale i ve Francii, či Velké Británii. Slova o znárodňování začínáme bohužel slýchat i nyní.

Vznik ČSR a znárodnění – jak to spolu souvisí

 

A jak souvisí znárodnění se dnem 28. října? Důvodem byla nenávist komunistů k demokratickému odkazu první republiky a Masarykova odkazu a potřeba zlikvidovat vše, co by mohlo tyto idejenpřipomínat. Přímé zdůvodnění pak můžeme nalézt v zákoně přijatého Národním shromážděním v roce 1948:

Ponechání dne 28. října dnem pracovního klidu a jeho označení jako Den znárodnění je odůvodněno tím, že v říjnu roku 1945, v prvním roce po osvobození, převzal lid znárodněním do svých rukou nejdůležitější část národního hospodářství a že právě dne 28. října bylo manifestačně prohlášeno znárodnění valné části průmyslu a všeho bankovnictví. 28. říjen se tak po osvobození stal dnem oslav znárodnění a je také výročním dnem slavnostního vyhlášení jak dvouletého, tak pětiletého hospodářského plánu.“

Jen pro doplnění – „Den znárodnění“ byl jako den pracovního klidu veden do roku 1975, kdy se z něj stal „pouze“ významný, tedy pracovní den. Státní svátek s názvem „Den vzniku samostatného Československého státu“ byl vyhlášen v roce 1988.

2 komentářů

  1. Stevignick
    11.09.2019 22:16:09

    Cialis Il Costo viagra prescription Viagra Orders Overnight Delivery Fedex Shipping Progesterone Mail Order Propecia E Ivi

  1. Ellbymn
    28.04.2019 18:53:42

    Levitra Leg Pain cialis overnight shipping from usa Fluconazole Without Prescription

Zanechte komentář