Campanarius

Informace pro redaktory

 • Autor by měl dodržovat pravidla webu.
 • Témata příspěvků můžou být vlastní, korespondující se zaměřením projektu campanarius.cz, nebo mohou vzniknout na základě témat zaslaný autorovi šéfredaktorem
 • Při reakci na článek webu je uvedený platný webový odkaz na komentovaný článek
Příspěvek musí obsahovat:
 • Název vlastního článku
 • Perex – krátký odstavec s anotací, měl by umět zaujmout a vzbudit zvědavost
 • Vlastní článek by měl být srozumitelný pro cílovou skupinu komentovaného článku
 • Rozsah článku maximálně do 6 normostran, pokud by mělo být někdy delší pojednání, je možné to pojmout na více částí.
 • Věcné argumentace je doporučeno mít podložené zdroji, zdroje není nutné v článku uvádět, je možné je pak využít v následující diskusi
 • Text článku se zasílá v textovém formátu včetně případných obrazových příloh na mailovou adresu info@campanarius.cz
 • Obrazové přílohy nesmí zveřejněním na webu campanarius.cz porušovat autorská práva
 • Autorovi zasláním příspěvku nevzniká automaticky nárok na zveřejnění
 • Autorovi zasláním příspěvku nevzniká nárok na honorář, pokud není dohodnuto jinak.
 • Autoři můžou publikovat pod značkou, pod celým jménem, nebo mohou být registrováni na webu campanarius.cz. V tomto případě může být vyžadováno krátké představení autora a případná spojení (FB, Twitter apod.)