Campanarius

O webu

Latinské campanarius se překládá jako zvonař, nebo i jako zvoník. Mezi oběma výrazy je dost značný rozdíl, jedno ale mají společné. Bez jejich přičinění by se nemohl rozeznít nad krajinou zvuk zvonu. Buď by nebylo na co zvonit, nebo by neměl kdo zvonit. Zvonař je řemeslo, být zvoníkem je služba. My v redakci bychom chtěli být zvoníky. Lidmi, kteří dovedou rozeznít hlas pomyslného zvonu, který by uváděl na pravou míru lži, omyly a polopravdy prezentovaných nejen v širokém prostoru internetu. Zvoník musí být citlivý. Pokud bude své věci sloužit špatně, lehce se může stát, že zvon praskne a jeho zvuk se stane falešným a neposlouchatelným. Proto si zakládáme na tom, že námi publikovaná tvrzení máme podložené z důvěryhodných zdrojů. Neodsuzujeme člověka, to nám nepřísluší – ale můžeme odsoudit, nebo přivést na správnou míru jeho tvrzení. Neznamená to však, že máme patent na pravdu, jsme otevřeni diskusím i polemikám, vše ale v rámci mantinelů slušnosti a úcty. Vyhrazujeme si právo na některé případy nereagovat a to i bez zdůvodnění.